چرا وردپرس ؟

در این مقاله به علت محبوبیت وردپرس و آمار استفاده از آن خواهیم پرداخت.